Menjador 23-24

El servei de menjador començarà el dimarts 12 de setembre.

L’AMPA Ins Ernest Lluch ofereix el servei de menjador per mitjà de la Fundació Pere Tarrés i Cuinats l’Esperança.

Informació del servei:

– De dilluns a dijous.

– Inici del servei: dimarts 12 de setembre.

– Cost i condicions del servei:

– FIX: 6,54 €
– ESPORÀDIC: 7,19 €
– FALTES AVISADES A LA PERSONA ENCARREGADA DE LA GESTIÓ DEL SERVEI ABANS DE LES 9:30 h: 3,54 € (es descomptarà 3€ de la quota).
– FALTES NO AVISADES: Import total del menú.
– AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES: cal informar-les a la coordinadora del servei adjuntant un certificat metge i si cal la medicació amb l’autorització. (Informeu-les també en el programa de gestió AMPASOFT).

– AVÍS: Per cada rebut domiciliat retornat s’aplicarà un recàrrec de 4,5 € en concepte de despeses bancàries. (En cas d’impagament, si la situació no es regularitzés al mes següent, l’alumne perdria el dret de continuar assistint al menjador).

Per tal de facilitar l’operativa diària de l’espai migdia, la previsió, l’anticipació i l’organització són elements clau per a tots, sense menystenir la lluita contra el malbaratament alimentari que és responsabilitat de tots. Així doncs, us recordem que:

– Cal avisar abans de les 9:30h a la coordinadora si el vostre infant/jove no es quedarà a dinar i constava com que sí (falta avisada).
– Cal avisar abans de les 9:30h a la coordinadora si el vostre infant/jove es vol quedar a dinar un dia en concret sense tenir-ho previst (esporàdic).

INSCRIPCIONS:

PAS 1. Us haureu de registrar al servei de menjador per mitjà de la plataforma AMPAsoft. Us adjuntem una guia per si teniu dubtes de com fer i completar el procés (descàrrega de la guia d’ajuda a AMPASoft). https://ernestlluch.ampasoft.net/login
PAS 2. Al principi de curs, també haureu d’omplir descarregar, emplenar, imprimir i finalment lliurar a la coordinadora la fitxa d’inscripció i l’autorització per a la domiciliació bancària SEPA.

Podeu trobar els documents adjunts a aquesta publicació.

NOTA: ÉS IMPRESCINDIBLE HAVER COMPLETAT ELS  PASSOS 1 I 2 PER PODER GAUDIR DEL SERVEI DE MENJADOR (TAMBÉ HO HAN DE FER LES FAMÍLIES QUE GAUDEIXEN D’UNA BECA MENJADOR).

Circular famílies

Ordre SEPA

Menjador

INFORMACIÓ CURS 2024-2025

S’ACTUALITZARÀ PROPERAMENT

INFORMACIÓ CURS 2022-2023

El servei de menjador començarà el segon dia de classe, el dijous 8 de setembre.

L’AMPA Ins Ernest Lluch ofereix el servei de menjador per mitjà de la Fundació Pere Tarrés i Cuinats l’Esperança.

Informació del servei:

– De dilluns a dijous.

– Inici del servei: dijous 8 de setembre.

– La coordinadora del servei durant el curs escolar és la Sra. Carmen Llach, de la fundació Pere Tarrés.

– Cost i condicions del servei:

– FIX: 6,54 €
– ESPORÀDIC: 7,19 €
– FALTES AVISADES A LA COORDINADORA ABANS DE LES 9:30 h: 3,54 € (es descomptarà 3€ de la quota).
– FALTES NO AVISADES: Import total del menú.
– AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES: cal informar-les a la coordinadora del servei Carmen Llach adjuntant un certificat metge i si cal la medicació amb l’autorització. (Informeu-les també en el programa de gestió AMPASOFT).

– AVÍS: Per cada rebut domiciliat retornat s’aplicarà un recàrrec de 4,5 € en concepte de despeses bancàries. (En cas d’impagament, si la situació no es regularitzés al mes següent, l’alumne perdria el dret de continuar assistint al menjador).

Per tal de facilitar l’operativa diària de l’espai migdia en un any on la previsió, l’anticipació i l’organització són elements clau per a tots, sense menystenir la lluita contra el malbaratament alimentari que és responsabilitat de tots, us recordem que:

– Cal avisar abans de les 9:30h a Carmen Llach si el vostre infant/jove no es quedarà a dinar i constava com que sÍ (falta avisada).
– Cal avisar abans de les 9:30h a Carmen Llach si el vostre infant/jove es vol quedar a dinar un dia en concret sense tenir-ho previst (esporàdic)

INSCRIPCIONS (a partir del dia 18 de juliol):

PAS 1. Us haureu de registrar al servei de menjador per mitjà de la plataforma AMPAsoft fent clic en aquest enllaç. Us adjuntem una guia per si teniu dubtes de com fer i completar el procés (descàrrega de la guia d’ajuda a AMPASoft).
PAS 2. Al principi de curs, també haureu d’omplir descarregar, emplenar, imprimir i finalment lliurar a la coordinadora Carme Llach la següent una fitxa d’inscripció i l’autorització per a la domiciliació bancària SEPA.

NOTA: ÉS IMPRESCINDIBLE HAVER COMPLETAT ELS  PASSOS 1 I 2 PER PODER GAUDIR DEL SERVEI DE MENJADOR (TAMBÉ HO HAN DE FER LES FAMÍLIES QUE GAUDEIXEN D’UNA BECA MENJADOR).

———————————————————————————————————————————–

Adjuntem un arxiu amb la informaciuó del Servei del Menjador. Cliqueu la imatge adjunta!
Per qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb l’institut.

icone menjador