Què fa l’AMPA

Què fa l’AMPA?

Administra i gestiona els recursos que aporten els pares amb la quota anual.

Participa en la presa de decisions i en el govern de l’institut mitjançant un/a representant al Consell Escolar del Centre.

Col.labora en l’organització d’activitats del centre.

Participa en el lloguer de llibres reutilitzats als alumnes a través del servei de l’empresa iddink.

Organitza les activitats extraescolars de l’institut